Tuyến vé đoàn nổi bật
Săn vé giá rẻ trong nước và quốc tế.
Bamboo Airways
HAN-VCS-HAN (Khứ hồi)
Hành lý 7kg + 15kg
Giá vé 4,500,000 VNĐ
Ngày khởi hành 31-07-2022
Ngày về 07-08-2022
Giá vé 4,500,000 VNĐ
Số ghế còn 12/45
Xem chi tiết
Bamboo Airways
HAN-VCS-HAN (Khứ hồi)
Hành lý 7kg + 15kg
Giá vé 4,500,000 VNĐ
Ngày khởi hành 31-07-2022
Ngày về 07-08-2022
Giá vé 4,500,000 VNĐ
Số ghế còn 12/45
Xem chi tiết
Bamboo Airways
HAN-VCS-HAN (Khứ hồi)
Hành lý 7kg + 15kg
Giá vé 4,500,000 VNĐ
Ngày khởi hành 31-07-2022
Ngày về 07-08-2022
Giá vé 4,500,000 VNĐ
Số ghế còn 12/45
Xem chi tiết
Bamboo Airways
HAN-VCS-HAN (Khứ hồi)
Hành lý 7kg + 15kg
Giá vé 4,500,000 VNĐ
Ngày khởi hành 31-07-2022
Ngày về 07-08-2022
Giá vé 4,500,000 VNĐ
Số ghế còn 12/45
Xem chi tiết
Bamboo Airways
HAN-VCS-HAN (Khứ hồi)
Hành lý 7kg + 15kg
Giá vé 4,500,000 VNĐ
Ngày khởi hành 31-07-2022
Ngày về 07-08-2022
Giá vé 4,500,000 VNĐ
Số ghế còn 12/45
Xem chi tiết
Bamboo Airways
HAN-VCS-HAN (Khứ hồi)
Hành lý 7kg + 15kg
Giá vé 4,500,000 VNĐ
Ngày khởi hành 31-07-2022
Ngày về 07-08-2022
Giá vé 4,500,000 VNĐ
Số ghế còn 12/45
Xem chi tiết
Bamboo Airways
HAN-VCS-HAN (Khứ hồi)
Hành lý 7kg + 15kg
Giá vé 4,500,000 VNĐ
Ngày khởi hành 31-07-2022
Ngày về 07-08-2022
Giá vé 4,500,000 VNĐ
Số ghế còn 12/45
Xem chi tiết
Bamboo Airways
HAN-VCS-HAN (Khứ hồi)
Hành lý 7kg + 15kg
Giá vé 4,500,000 VNĐ
Ngày khởi hành 31-07-2022
Ngày về 07-08-2022
Giá vé 4,500,000 VNĐ
Số ghế còn 12/45
Xem chi tiết
Bamboo Airways
HAN-VCS-HAN (Khứ hồi)
Hành lý 7kg + 15kg
Giá vé 4,500,000 VNĐ
Ngày khởi hành 31-07-2022
Ngày về 07-08-2022
Giá vé 4,500,000 VNĐ
Số ghế còn 12/45
Xem chi tiết
Bamboo Airways
HAN-VCS-HAN (Khứ hồi)
Hành lý 7kg + 15kg
Giá vé 4,500,000 VNĐ
Ngày khởi hành 31-07-2022
Ngày về 07-08-2022
Giá vé 4,500,000 VNĐ
Số ghế còn 12/45
Xem chi tiết
Bamboo Airways
HAN-VCS-HAN (Khứ hồi)
Hành lý 7kg + 15kg
Giá vé 4,500,000 VNĐ
Ngày khởi hành 31-07-2022
Ngày về 07-08-2022
Giá vé 4,500,000 VNĐ
Số ghế còn 12/45
Xem chi tiết
Bamboo Airways
HAN-VCS-HAN (Khứ hồi)
Hành lý 7kg + 15kg
Giá vé 4,500,000 VNĐ
Ngày khởi hành 31-07-2022
Ngày về 07-08-2022
Giá vé 4,500,000 VNĐ
Số ghế còn 12/45
Xem chi tiết
Bamboo Airways
HAN-VCS-HAN (Khứ hồi)
Hành lý 7kg + 15kg
Giá vé 4,500,000 VNĐ
Ngày khởi hành 31-07-2022
Ngày về 07-08-2022
Giá vé 4,500,000 VNĐ
Số ghế còn 12/45
Xem chi tiết